ẢNh đại diện

Công ty TNHH sản xuất thương mại container Việt Nam

address: 67 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 0225.6282.645 - Hotline: 0966956586

Web: http://containervietnam.vn